Dom zdravlja nabavio Diagnostički Audiometar

Dom zdravlja Mojkovac je finansijskim planom  u 2019.godini planirao nabavku Diagnostičkog Audiometra  iz sopstvenih sredstava.Vrijednosti ove medicinske opreme je 2499.99€ i služi za mjerenje sluha. Ovaj uređaj je veoma značajan prilikom pregleda za izdavanje ljekarskih uvjerenja o sposobnosti obavljanja određenog posla obzirom da su to najveći izvori sopstvenih prihoda ustanove, mada je primjena ovog uređaja podjednako značajna za sve oblasti medicine.