Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Mojkovac je 28.12.2018 godine potpisala Memorandum o razumijevanju sa JU Centar za socijalni rad za opštine Mojkovac i Kolašin. 
Cilj ove saradnje je zdravstvena kontrola korisnika Dnevnog boravka pri Centru za socijalni i organizovaće se dva puta godišnje.
   
  U avgustu je organizovana prva posjeta, gdje je dr Mirjana Zindović, specijalista kliničke biohemije, sa svojim timom vršila kontrolu glikemije i krvnog pritiska. Nakon izvršene kontrole, korisnici su dobijali stručne savjete koliko je važno redovno uzimanje terapije i neophodnost redovnih kontola u zdravstvenim ustanovama.
 
 
CENTAR ZA SOC RAD