Plan integriteta je dokument kojim su identifikovane moguće rizične oblasti i rizična radna mjesta i utvrđene vrste rizika koji mogu narušiti integritet JZU Dom zdravlja "Boško Dedejić" Mojkovac, kako bi se pregledom i analizom mjera koje već postoje, kao i predlaganjem novih mjera koje bi te rizike trebalo da umanje ili otklone, stvorili uslovi da se rizici na vrijeme prepoznaju i eliminišu adekvatnim aktivnostima, odnosno da se njihov efekat, ukoliko se ipak pojave, otkloni na način da ne proizvode štetu po ugled i poslovanje same ustanove.

Plan integriteta JZU Dom zdravlja "Boško Dedejić" Mojkovac i izvještaje o njegovoj realizaciji možete preuzeti u pdf formatu putem sljedećih linkova:

pdfPlan integriteta JZU Dom zdravlja "Boško Dedejić" Mojkovac 

pdfIzvještaj o sprovođenju Plana integriteta JZU Dom zdravlja "Boško Dedejić" Mojkovac u 2016.god.