Spisak zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika koji imaju zaključen ugovor o dopunskom radu u JZU Dom zdravlja Mojkovac:

 1. dr Ikonija Minić, spec. pneumoftiziolog,
 2. dr Vlastimir Strunjaš, spec. neuropsihijatar,
 3. dr Miloje Zejak, spec. pedijatar,
 4. dr Bojan Medojević, spec. radiolog,
 5. dr Marko Blažević, spec. porodične medicine
 6. Milisav Vučinić, laboratorijski tehničar,
 7. Dragica Strunjaš, medicinska sestra.
 8. Sonja Bulatović, viša medicinska sestra
 9. Medojević Dragica, medicinska sestra
 10. Stanić Dragana, medicinska sestra

Spisak zdravstvenih radnika iz drugih zdravstvenih ustanova koji imaju zaključen ugovor o dopunskom radu sa JZU Dom zdravlja Mojkovac:

 1. dr Blažo Varagić, spec. ginekologije i akušerstva, JZU Opšta bolnica Bijelo Polje,
 2. dr Biserka Bulatović, spec. oftalmolog, JZU Opšta bolnica Bijelo Polje,
 3. dr Adnan Striković, spec. ginekologije i akušerstva, JZU Dom zdravlja Bijelo Polje,
 4. dr Slobodan Nanevski, spec. mikrobiolog, JZU Dom zdravlja Bijelo Polje,
 5. dr Radovan Čogurić, spec. radiolog, Klinički centar Crne Gore,
 6. dr Admir Šabanović, spec. epidemiolog, JZU Dom zdravlja Bijelo Polje,
 7. dr Milan Madžgalj, spec. neurolog, JZU Opšta bolnica Bijelo Polje,
 8. Blagoje Vuković, sanitarni tehničar, JZU Dom zdravlja Bijelo Polje.
 9. dr Dragutin Cimbaljević, spec. ortoped, JZU Opšta bolnica Bijelo Polje,
 10. dr Branka Gogić, spec. otorinolaringolog, JZU Opšta bolnica Bijelo Polje,