Spisak zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika koji imaju zaključen ugovor o dopunskom radu u JZU Dom zdravlja Mojkovac:

 1. dr Ikonija Minić, spec. pneumoftiziolog,
 2. dr Ljubinka Mitrović, spec.medicine rada,
 3. dr Vlastimir Strunjaš, spec. neuropsihijatar,
 4. dr Miloje Zejak, spec. pedijatar,
 5. Olga Medojević, viša medicinska sestra,
 6. Milisav Vučinić, laboratorijski tehničar,
 7. Dragica Strunjaš, medicinska sestra.

Spisak zdravstvenih radnika iz drugih zdravstvenih ustanova koji imaju zaključen ugovor o dopunskom radu sa JZU Dom zdravlja Mojkovac:

 1. dr Blažo Varagić, spec. ginekologije i akušerstva, JZU Opšta bolnica Bijelo Polje,
 2. dr Biserka Bulatović, spec. oftalmolog, JZU Opšta bolnica Bijelo Polje,
 3. dr Milutin Vuković, spec. ginekologije i akušerstva, JZU Dom zdravlja Bijelo Polje,
 4. dr Adnan Striković, spec. ginekologije i akušerstva, JZU Dom zdravlja Bijelo Polje,
 5. dr Slobodan Nanevski, spec. mikrobiolog, JZU Dom zdravlja Bijelo Polje,
 6. dr Radovan Čogurić, spec. radiolog, Klinički centar Crne Gore,
 7. dr Admir Šabanović, spec. epidemiolog, JZU Dom zdravlja Bijelo Polje,
 8. dr Dragan Bulatović, spec. radiolog, JZU Opšta bolnica Bijelo Polje,
 9. Blagoje Vuković, sanitarni tehničar, JZU Dom zdravlja Bijelo Polje.