Zaposleni Doma zdravlja Mojkovac osnovali su 27.12.1994.godine Sindikalnu organizaciju koja trenutno broji 66 članova. Ova organizacija posluje pod okriljem Sindikata zdravstva Crne Gore i Saveza samostalnih  sindikata Crne Gore.
   Za predsjednicu Sindikalne organizacije Dom zdravlja Mojkovac na redovnoj Skupštini  21.jula 2017.godine izabrana je pedijatrijska sestra Valentina Damjanović. U toku četvorogodišnjeg mandata izabran je i Izvršni odbor u čijem su sastavu:
 
1. Ivana Dedejić
2. Julka Vujičić
3. Aleksandar Minić
4. Tomić Snežana
5. Medojević Milenka
6. Pandurica Vesna,
 
kao i Nadzorni odbor kojeg čine:
 
1. Tomović Slavka
2. Radenovic Dragica
3. Asanin Marina
viber image 2020 03 01 21 09 01
Valentina Damjanović