RADNO VRIJEME IZABRANIH DOKTORA U PERIODU OD 16.03. - 21.03.2020 GODINE

Ljekar

Radno vrijeme od: Ponedeljak-Petak

Radno vrijeme do: Ponedeljak-Petak  

Pauza od:

Pauza do:

Bogavac dr Milovan

7:00

15:00

10:30

11:00

Tmušić Bogavac dr Nataša

7:00

15:00

10:30

11:00

Zejak dr Miloje

7:00

15:00

10:30

11:00

Blažević dr Marko

15:00

21:00

18:00

18:30

RADNO VRIJEME IZABRANOG DOKTORA ZA ODRASLE U SUBOTU 21.03.2020.GODINE

Ljekar

Radno vrijeme od:

Radno vrijeme do:  

Pauza od:

Pauza do:

Blažević dr Marko

7:00

14:00

10:30

11:00