Message Icon
E-mail adresa
jzudzmojkovac@t-com.me
Phone Icon
Telefon
+382 (0)50 472 246

Međunarodni dan medicinskih sestara 12.maj

Zaposleni Doma zdravlja ,,Boško Dedejić“ su tradicionalno obilježili Međunarodni dan medicinskih sestara 12.maj. Tom prilikom glavna medicinska sestra Tomović Ranka i medicinska sestra Bošković Dragana održale su kratko predavanje u Osnovnoj školi u Mojkovcu o začecima sestrinstva, osnivaču sestrinstva Florens Najtingejl, kao i o izazovima u radu koje ima medicinsko osoblje u liječenju pacijenata. Medicinske […]

Sindikalna organizacija

Sindikalna organizacija Doma zdravlja Mojkovac upisana je u Registar Sindikalne organizacije 27.12.1994.godine.

Javni konkurs

ZU Dom zdravlja Mojkovac objavljuje 18.10.2021.godine javni konkurs za specijalizacije: PEDIJATRIJA  -1 specijalizacija KLINIČKA BIOHEMIJA -1 specijalizacija PORODIČNA MEDICINA -1 specijalizacija MEDICINA RADA -1 specijalizacija

Na dan 30.06.2021. godine

Izveštaj o novčanim tokovima Izveštaj o neizmirenim obavezama Pregled obaveza prema dobavljačima

Javni konkurs

ZU Dom zdravlja Mojkovac objavljuje 16.07.2021.godine javni konkurs za specijalizacije: PEDIJATRIJA  – 1 specijalizacija KLINIČKA BIOHEMIJA – 1 specijalizacija PORODIČNA MEDICINA – 1 specijalizacija MEDICINA RADA – 1 specijalizacija

Na dan 31.03.2021. godine

Izveštaj o novčanim tokovima Izveštaj o neizmirenim obavezama Pregled obaveza prema dobavljačima