Message Icon
E-mail adresa
jzudzmojkovac@t-com.me
Phone Icon
Telefon
+382 (0)50 472 246

Konkurs za specijalizaciju

ZU Dom zdravlja“Boško Dedejić“ Mojkovac raspisuje Konkurs za dodjelu specijalizacije iz pedijatrije, psihijatrije, radiologije, kliničke biohemije i  interne medicine – za pulmologiju, medicinu rada, ginekologiju i akušerstvo i  interne medicine(za internističu ambulantu i internistički stacionar). Konkurs je raspisan 28.06.2024.godine i traje do 13.07.2024.godine. USLOVI-ZA-SPECIJALIZACIJU-28.06.2024

Donatori posjetili Mojkovac

Predstavnici Crkve Isusa Hrista svetaca poslednjih dana u Crnoj Gori gospođa Lisa i gospodin Kevin, posjetili su Dom zdravlja Mojkovac i obišli prostorije u kojima je raspoređena oprema koja je donirana u toku 2024.godine. Dom zdravlja je dobio vrijednu opremu čija je vrijednost 25.482.60eura. Donacija sadrži: 10 mehaničkih kreveta Praktika 2 Linet čija je jedinična […]

Konkurs za specijalizaciju

ZU Dom zdravlja“Boško Dedejić“ Mojkovac raspisuje Konkurs za dodjelu specijalizacije iz pedijatrije, psihijatrije, radiologije, kliničke biohemije i  interne medicine – za pulmologiju, medicinu rada, ginekologiju i akušerstvo i  interne medicine(za internističu ambulantu i internistički stacionar). Konkurs je raspisan 12.04.2024.godine i traje do 29.04.2024.godine. USLOVI ZA SPECIJALIZACIJU

Domu zdravlja donirana vrijedna medicinska oprema

Crkva Isusa Hrista svetaca poslednjih dana u Crnoj Gori donirala je, uz saglasnost Ministarstva zdravlja, Domu zdravlja Mojkovac medicinsku opremu u vrijednosti od 25.482.60eura. Donacija sadrži: 10 mehaničkih kreveta Praktika 2 Linet čija je jedinična cijena 1.840,41euro, 1 EKG Cardiovit at-1 G2 Schiller čija je cijena 2.395,80eura i 1 nosilo strečer SL Novak M čija […]

Mjesečni izvještaji o potrošnji ljekova u ustanovi za 2024.godinu

Januar Količinski i novčano pregled troškova ljekova Količinski i novčano pregled troškova ostalih medicinskih sredstava Potrošnja ljekova – Novčani iznosi Potrošnja ostalih medicinskih sredstava – novčano Februar Količinski i novčano pregled troškova ljekova Količinski i novčano pregled troškova ostalih medicinskih sredstava Potrošnja ljekova – Novčani iznos Potrošnja ostalih medicinskih sredstava – novčano Mart Količinski i […]

Recepti 2024

Januar dr Marko Blažević dr Milovan Bogavac dr Nataša Bogavac dr Miloje Zejak dr Ivana Bošković dr Sanja Baković Barac dr Sanja Ćetković Februar dr Marko BLažević dr Miloje Zejak dr Nataša Bogavac dr Milovan Bogavac dr Ivana Bošković dr Sanja Baković Barac dr Sanja Ćetković Mart dr Marko Blažević dr Miloje Zejak dr Nataša […]