Message Icon
E-mail adresa
jzudzmojkovac@t-com.me
Phone Icon
Telefon
+382 (0)50 472 246

Čorbijada 2022.godine

Opština Mojkovac i Turistička organizacija Mojkovac  je i ove godine tradicionalno bila organizator čorbijade. Za prva tri mjesta pobjedničke čorbe obezbijeđene su vrijedne nagrade. Zaposleni Doma zdravlja su imali prijavljenu takmičarsku ekipu i taj dan sa gostima proveli u druženju.  

Skrining kao prevencija!

Predstavnici Instituta za javno zdravlje Crne Gore posjetili su početkom jula ove godine Dom zdravlja,,Boško Dedejić,,Mojkovac i predstavili značaj skininga u prevenciji tumora. Značaj pravilne edukacije medicinskog osoblja, informisanje građana o značaju prevencije i pravilno uzorkovanje su ključni stavovi za razvijanje nacionalne strategije za borbu protiv bolesti.

Na dan 30.06.2022.godine

Izveštaj o novčanim tokovima Izveštaj o neizmirenim obavezama Izveštaj o budžetskoj potrošnji Realizacija plana I i ll kvartal 2022.godine

Javni konkurs

JAVNI KONKURS ZU Dom zdravlja ,,Boško Dedejić“ Mojkovac objavljuje 11.07.2022.godine javni konkurs za specijalizaciju (dodatak prilog): Konkurs je objavljen na sajtu Zavoda za zaposljavanje Crne Gore i u dnevnom listu Pobjeda: INTERNA MEDICINA- ZA PULMOLOGIJU -1 specijalizacija USLOVI ZA SPECIJALIZACIJU IZ INTERNE MEDICINE- ZA PULMOLOGIJU               JAVNI KONKURS ZU […]

Putni nalozi JZU Dom zdravlja Mojkovac

U skladu sa Zakonom o finansiranju političkih partija i izbornih kampanja, a u cilju jačanja transparentnosti i odgovornosti prilikom upotrebe javnih resursa u toku izborne kampanje, svi državni organi, orglcani državne uprave, organi lokalne samouprave, organi lokalne uprave, javna preduzeća, javne ustanove, državni fondovi i privredna društva čiji je osnivač i/ili većinski ili djelimični vlasnik […]

Predstavnici UNICEF-a i Ministarstva zdravlja posjetili su Dom zdravlja

Predstavnici UNICEF-a i Ministarstva zdravlja Crne Gore 25.maja posjetili su Dom zdravlja Mojkovac koji bilježi najviše stope vakcinacije u Crnoj Gori. U Domu zdravlja su direktor dr Miloje Zejak i odgovorna sestra za imunizaciju Valentina Damjanović ugostili zamjenicu šefa predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Sabinu Žunić koja je izjavila da je :,,Predanost osoblja Doma zdravlja […]

Međunarodni dan medicinskih sestara 12.maj

Zaposleni Doma zdravlja ,,Boško Dedejić“ su tradicionalno obilježili Međunarodni dan medicinskih sestara 12.maj. Tom prilikom glavna medicinska sestra Tomović Ranka i medicinska sestra Bošković Dragana održale su kratko predavanje u Osnovnoj školi u Mojkovcu o začecima sestrinstva, osnivaču sestrinstva Florens Najtingejl, kao i o izazovima u radu koje ima medicinsko osoblje u liječenju pacijenata. Medicinske […]