Message Icon
E-mail adresa
jzudzmojkovac@t-com.me
Phone Icon
Telefon
+382 (0)50 472 246
opis 1

O nama

Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja „Boško Dedejić“ Mojkovac je referentni centar primarne zdravstvene zaštite u opštini Mojkovac koji omogućava izabranim timovima da sprovedu aktivnosti prevencije i liječenja građana.

Osnovni cilj menadžmenta i zaposlenih u našoj ustanovi je zadovoljan pacijent kojem će uz pažnju i ljubaznost biti pružen adekvatan medicinski tretman. U tom smislu trudićemo se da pratimo trendove zdravstvene zaštite, savremene tokove edukacije medicinskog osoblja i inovacije u sferi medicinske opreme.

Početak razvoja zdravstvene službe Mojkovca se vezuje za 1953.godinu, a Dom zdravlja „Boško Dedejić“ je od 1972. godine organizovan u današnjem prostoru od 2.815 m2 ,gdje je omogućeno pružanje zdravstvenih usluga za 10.066 stanovnika, naseljenih na površini od 367 km2.

Dom zdravlja je jedina ustanova primarne zdravstvene zaštite koja uz stacionar sa porodilištem omogućava podršku izabranom timu ili izabranom doktoru iz sledećih oblasti:

 • Imunizacija protiv vakcino-preventibilnih zaraznih bolesti;
 • Otkrivanje i suzbijanje činilaca koji utiču na pojavu i širenje zaraznih i nezaraznih bolesti;
 • Obim preventivnih usluga za djecu do 15 godina i starije od 15 godina;
 • Obim preventivnih usluga za žene I planiranja porodice;
 • Ostale preventivne usluge koje obezbjeđuje zdravstveno osiguranje;
 • Obim prava i usluga iz kurativnog rada koji pružaju izabrani doktori i centri za podrsku;
 • Obim prava iz kućnog liječenja i patronažne službe;
 • Prava na ljekove.

Dom zdravlja takodje može omogućiti podršku izabranim timovima iz oblasti:

 • Sprovođenje edukacije o najčešćim zdravstvenim problemima i metodama njihove identifikacije,prevencije i kontrole;
 • Zaštite mentalnog zdravlja;
 • Liječenja plućnih bolesti i tuberkuloze;
 • Laboratorijskih,radioloških i drugih dijegnostičkih procedura i oblasti koje odredi Ministarstvo zdravlja.

Za potrebe pacijenata angažovani su, po ugovoru o djelu, specijalisti sa nivoa sekundarne zaštite: otorinolaringolog, radiolog, oftalmolog, ortoped, mikrobiolog, biohemičar, urolog, fizijatar i psiholog.

Koncepcija zdravstvene zaštite se prilagođava i stanovništvu u ruralnim područjima kroz patronažnu službu.

Dobra prevencija i blagovremen kurativni tretman prema standardima SZO, uz zdrave stilove života su ključ uspjeha zdravstvene zaštite čime se vodi i naša ustanova.

Ostavite odgovor