Message Icon
E-mail adresa
jzudzmojkovac@t-com.me
Phone Icon
Telefon
+382 (0)50 472 246
pdf

Plan integriteta

Plan integriteta je dokument kojim su identifikovane moguće rizične oblasti i rizična radna mjesta i utvrđene vrste rizika koji mogu narušiti integritet JZU Dom zdravlja „Boško Dedejić“ Mojkovac, kako bi se pregledom i analizom mjera koje već postoje, kao i predlaganjem novih mjera koje bi te rizike trebalo da umanje ili otklone, stvorili uslovi da se rizici na vrijeme prepoznaju i eliminišu adekvatnim aktivnostima, odnosno da se njihov efekat, ukoliko se ipak pojave, otkloni na način da ne proizvode štetu po ugled i poslovanje same ustanove.

Plan integriteta JZU Dom zdravlja „Boško Dedejić“ Mojkovac i izvještaje o njegovoj realizaciji možete preuzeti u pdf formatu putem sljedećih linkova:

pdfPlan integriteta JZU Dom zdravlja „Boško Dedejić“ Mojkovac za 2022.godinu.

pdfIzvještaj o sporovođenju plana integriteta za 2021.godinu

pdfPlan integriteta JZU Dom zdravlja „Boško Dedejić“ Mojkovac za 2020.godinu. 

pdfIzvještaj o sprovođenju Plana integriteta JZU Dom zdravlja „Boško Dedejić“ Mojkovac u 2016.godinu.

pdfIzveštaj o planu integriteta za 2019. godinu

 

Ostavite odgovor