Message Icon
E-mail adresa
jzudzmojkovac@t-com.me
Phone Icon
Telefon
+382 (0)50 472 246
opis 1

Kontakt

ZU Dom zdravlja „Boško Dedejić“

    Adresa: Trg Dragana Jovanovića br.1, 84205 Mojkovac

 

Direktor:

Zejak dr Miloje, spec.pedijatar

Telefon: +382 (0)50 472 246, 472 165
E-mail: jzudzmojkovac@t-com.me

 

Pomoćnik direktora:

Vujisić dr Maja, spec.ginekolog

Telefon: +382 (0)50 472 246, 472 165
E-mail: jzudzmojkovac@t-com.me

 

Sekretar za pravno kadrovske poslove i službenik za javne nabavke:

Nataša Pejović, dipl.pravnik

Telefon: +382 (0) 50 470 308
Fax: +382 (0) 50 470 308
E-mail: pejovicnatasadzm@gmail.com

 

Sektor za ekonomsko- finansijske poslove:

Šef ekonomsko-finansijskog sektora:

Ivana Dedejić, magistar ekonomskih nauka   

Telefon: +382 (0) 50 470 308
Fax: +382 (0) 50 470 308
E-mail: ivana.dedejic1@gmail.com

 

 

Prev Post

Ostavite odgovor