Message Icon
E-mail adresa
jzudzmojkovac@t-com.me
Phone Icon
Telefon
+382 (0)50 472 246
viber image 2020 02 2fd 04 52 58

Izabrani doktor za odrasle

Izabrani doktor za odrasle pruža usluge pacijentima koji su ga izabrali kao svog izabranog doktora kao i usluge osiguranicima kada radi kao doktror u zamjeni ili osigranicima koji imaju pravo na zdravstvenu zaštitu, po konvencijama, kada borave na teritoriji Crne Gore. Izabrani doktor za svoj rad odgovara Direktoru Doma zdravlja. Izabrani doktor za odrasle sprovodi preventivne (preventivni pregledi za određenu populaciju, rad sa pojedincem na promovisanju novog stila života u cilju suzbijanja pušenja, alkoholizma, narkomanije, i sl., prevencija hroničnih nezaraznih bolesti, prevencija karcinoma, imunizacija i dr) i kurativne programe i aktivnosti (uzimanje anamneze, klinički pregeld, postavljanje dijagnoze i terapije, racionalno upućuje na dijagnostičke preglede, primjenjuje sigurnu kliničku praksu oko odlaganja medicinskog otpada i dr., radi male hirurške zahvate, liječi i prijavljuje infektivene bolesti. Nakon postavljanja dijagnoze izabrani ljekar pacijenta upućuje u Centre za podršku zbog daljih medicinskih pretraga kako bi na najbolji način pacijent bio zbrinut.

Izabrani doktor radi u timu sa izabranim medicinskom sestrom koja ima zadatak da pruži njegu pacijentima koji su registovani kod izabranog doktora sa kojim je u timu, kao i povezane aktivnosti kao podrška medicinskoj njezi koju pruža izabrani doktor. Obavlja prijem pacijenata I njihovo nadgledanje dok čekaju da ih primi izabrani doktor ili zdravstveni radnik, daju imunizaciju, injekcije ili infuzije po nalogu izabranog doktora, trebuju vakcine i čuvaju iste, priprema i obavlja određene medicinsko tehničke radnje shodno stručnoj osposobljenosti, pomažu izabranim doktorima u hitnim slučajevima, daju savjete o vježbanju i lijekovima, savjetuju pacijente o zdravom životu i prevenciji bolesti u domenu programa obuke medicinskih sestara ili pod instrukcijama izabranog doktora, savjetuju roditelje o načinu vođenja brige o bebama, starijim ljudima, oboljelim rođacima i dr kategorijama pacijenata, profesionalno se usavršavaju, vode propisane evidencije, efikasno pronalaze podatke, čuvaju opremu, zalihe ljekova, kancelarisjki materijal, odgovaraju na zahtjeve pacijenata telefonskim putem, pripremaju izvještaje za Dom zdravlja, Fond za zdravstveno osiguranje po instrukcijama doktora, prijem naknada od pacijenata za usluge od pacijenata kada je to potrebno, obavljaju druge poslove u skladu sa stručnom spremom po nalogu izabranog doktora.Odgovara za rad izabranom doktoru i glavnoj sestri Doma zdravlja.

U domu zdravlja postoje četiri tima izabrani doktor i sestra za odrasle:

  • Bogavac dr Milovan, med. sestra Fuštić Dragica

 tel: 050/472-246 lokal: 102

               viber image 2020 02 2fd 04 52 58

               Bogavac dr Milovan, med.sestra Fuštić Dragica

 

 

  • Tmušić Bogavac dr Nataša, med. sestra Smolović Dosta

tel: 050/472-246 lokal: 103

viber image 2020 02 29 04 gf53 23      

Tmušić Bogavac dr Nataša, med.sestra Smolović Dosta

 

 

  • Blažević dr Marko, med.sestra Medojević Dragica

  tel: 050/472-246 lokal: 105

viber image 2020 03 05 13 15 50

Blažević dr Marko, med.sestra Medojević Dragica

 

 

  • Bulatović dr Ivana, med. sestra Tomović Nina

  tel: 050/472-246 lokal: 107

Ostavite odgovor