Message Icon
E-mail adresa
jzudzmojkovac@t-com.me
Phone Icon
Telefon
+382 (0)50 472 246
viber image 2020 03 01 21s 09 04

Izabrani doktor za djecu

Izabrani doktor za djecu pruža usluge pacijentima koji su ga izabrali kao svog izabranog doktora kao i usluge osiguranicima kada radi kao doktor u zamjeni ili osigranicima koji imaju pravo na zdravstvenu zaštitu, po konvencijama, kada borave na teritoriji Crne Gore. Za svoj rad odgovara Direktoru Doma zdravlja.  Izabrani doktor sprovodi preventivne programe (prev.programe u skladu sa programom zaštite Fonda za zdravstveno osiguranje, imunizaciju u skladu sa vakcinalnim kalendarom za tekuću godinu, promociju zdravih stilova života u vidu savjetovanja roditeljima ili djece, sprovodi prevenciju hroničnih nezaraznih bolesti, radi sa roditeljima i starateljima na ostvarivanju i širenju prakse dobrog i odgovornog roditeljstva, identifikuje, prijavljuje u pomaže u brizi oko zanemarene i zlostavljane djece) I kurativne programe koji podrazumijevaju dijagnostiku, liječenje i rehabilitaciju bolesti i povreda, liječenje u stanu bolesnika, ublažavanje bola.

Izabrani doktor radi u timu sa izabranom sestrom koja ima zadatak da pruži njegu pacijentima koji su registovani kod izabranog doktora sa kojim je u timu, kao i povezane aktivnosti kao podrška medicinskoj njezi koju pruža izabrani doktor. Odgovara za rad izabranom doktoru i glavnoj sestri Doma zdravlja.Obavlja prijem pacijenata I njihovo nadgledanje dok čekaju da ih primi izabrani doktor ili zdravstveni radnik, daju imunizaciju, injekcije ili infuzije po nalogu izabranog doktora, trebuju vakcine i čuvaju iste, priprema i obavlja određene medicinsko tehničke radnje shodno stručnoj osposobljenosti, pomažu izabranim doktorima u hitnim slučajevima, daju savjete o vježbanju i lijekovima, savjetuju pacijente o zdravom životu i prevenciji bolesti u domenu programa obuke medicinskih sestara ili pod instrukcijama izabranog doktora, profesionalno se usavršavaju, vode propisane evidencije, efikasno pronalaze podatke, čuvaju opremu, zalihe ljekova, kancelarijski materijal, odgovaraju na zahtjeve pacijenata telefonskim putem, pripremaju izvještaje za Dom zdravlja, Fond za zdravstveno osiguranje po instrukcijama doktora, obavljaju druge poslove u skladu sa stručnom spremom po nalogu izabranog doktora.

 

  • U timu izabranog doktora za djecu je specijalista pedijatar Zejak dr Miloje, med. sestra Adžić Ljiljana i medicinska sestra u injekcionom Tomović Slavka

viber image 2020 03 01 21s 09 04

   Zejak dr Miloje 

viber image 2020 03 0s1 21 09 03

   med.sestra Tomović Slavka

Ostavite odgovor