Message Icon
E-mail adresa
jzudzmojkovac@t-com.me
Phone Icon
Telefon
+382 (0)50 472 246
opis 1

Izabrani doktor za žene

Izabrani doktor za djecu pruža usluge pacijentima koji su ga izabrali kao svog izabranog doktora kao i usluge osiguranicima kada radi kao doktor u zamjeni ili osigranicima koji imaju pravo na zdravstvenu zaštitu, po konvencijama, kada borave na teritoriji Crne Gore. Za svoj rad odgovara Direktoru Doma zdravlja.  Izabrani doktor za žene sprovodi preventivne programe(promociju zdravih stilova života, prevencija hroničnih nezaraznih bolesti, prev.programe u skladu sa programom zaštite Fonda za zdravstveno osiguranje, prevenciju karcinoma genitalnih oragana i sprovodi konkretene mjere ba prevenciji određenih oboljenja) kao i kurativni rad koji podrazumijevaju dijagnostiku, liječenje i ublažavanje bola.

Izabrani doktor za žene radi u timu sa akušerskom sestrom koja obavlja prijem pacijenata I njihovo nadgledanje dok čekaju da ih primi izabrani doktor za žene ili zdravstveni radnik, daju imunizaciju, injekcije ili infuzije po nalogu izabranog doktora, utvrđivanje vitalnih znakova kao što su mjerenje krvnog pritiska, temperature i antrološka mjerenja, pripremanje materijala i instrumenata za sterilizaciju, dezinfekcija i sterilizacija i kontrola sterilnosti, priprema i obavlja određene medicinsko tehničke radnje shodno stručnoj osposobljenosti, pomažu izabranim doktorima u hitnim slučajevima, daju savjete o vježbanju i lijekovima, savjetuju pacijente o zdravom životu i prevenciji bolesti u domenu programa obuke medicinskih sestara ili pod instrukcijama izabranog doktora, profesionalno se usavršavaju, vode propisane evidencije, efikasno pronalaze podatke, čuvaju opremu, zalihe ljekova, kancelarijski materijal, odgovaraju na zahtjeve pacijenata telefonskim putem, pripremaju izvještaje za Dom zdravlja, Fond za zdravstveno osiguranje po instrukcijama doktora, prijem naknada od pacijenata za usluge od pacijenata kada je to potrebno, obavljaju druge poslove u skladu sa stručnom spremom po nalogu izabranog doktora.

 

U Domu zdravlja izabrani doktor za žene je dr Maja Vujisić, spec.ginekologije.

Akušerske sestre su:Tomović Zorica, Anđelić Vesna, Ašanin Marina i Zindović Marija.

Ostavite odgovor