Message Icon
E-mail adresa
jzudzmojkovac@t-com.me
Phone Icon
Telefon
+382 (0)50 472 246
IMG 20200228 115729

Centar za plućne bolesti i TBC

  Doktor specijalista pneumaftiziolog pruža usluge pacijentima koji dolaze sa uputom u Centar za plućne bolesti i TBC kao i aktivnosti koje proizilaze iz Vladine strategije borbe protiv TBC. Rad podrazumijeva prijem bolesnika, anamneza, status, upućivanje na RTG obradu PA, profil, tomografiju i dijaskopiju sa pisanim opisom bez pomoći radiologa. Prijavljivanje bolesnika HES-u, Specijalnoj bolnici Brezovik i odjava nakon završenog liječenja. Upućivanje na bolničko liječenje.  Pregled bolesnika, spirometrijska obrada, bronhodilatorni testovi, liječenje i praćenje odgovora na terapiju. Upućivanje pacijenta na hemioterapiju, i praćenje eventualnih poboljšanja.

IMG 20200228 115729

dr. Ikonija Minić spec. pneumoftiziolog

  U timu u Centru za plućne bolesti radi i medicinski tehničar čiji je posao da pruža zdravstvenu njegu pacijentima koji dobijaju usluge u Centru za plućne bolesti i TBC kao i povezanih aktivnosti kao podrška medicinskoj njezi koju pruža pneumoftiziolog.Obavlja prijem pacijenata I njihovo nadgledanje dok čekaju da ih primi izabrani doktor ili zdravstveni radnik, jednokratno davanje injekcija i infuzija po nalogu pneumaftiziologa, utvrđivanje vitalnih znakova kao što su mjerenje krvnog pritiska, temperature i antrološka mjerenja, priprema i obavlja određene medicinsko tehničke radnje shodno stručnoj osposobljenosti, daju savjete o vježbanju i lijekovima, savjetuju pacijente o zdravom životu i prevenciji bolesti u domenu programa obuke medicinskih sestara ili pod instrukcijama izabranog doktora, profesionalno se usavršavaju, vode propisane evidencije, efikasno pronalaze podatke, čuvaju opremu, zalihe ljekova, kancelarisjki materijal, odgovaraju na zahtjeve pacijenata telefonskim putem, pripremaju izvještaje za Dom zdravlja, Fond za zdravstveno osiguranje po instrukcijama doktora, obavljaju druge poslove u skladu sa stručnom spremom po nalogu izabranog doktora.

  U Centru za plućne bolesti usluge pružaju dr Ikonija Minić, specijalista pneumoftiziolog i medicinski tehničar Vesko Perović.

 

        viber image 2020 02 29 05fd 01 07

         med.tehničar Perović Vesko

Ostavite odgovor