Message Icon
E-mail adresa
jzudzmojkovac@t-com.me
Phone Icon
Telefon
+382 (0)50 472 246
viber image 2020 03 01 21 09 02s

Centar za mentalno zdravlje

  U Centru za mentalno zdravlje doktor psihijatar pruža usluge pacijentima koji dolaze sa uputom izabranog doktora i sprovodi Vladinu strategiju unapređenja mentalnog zdravlja. Doktor obavlja psihijatrijske prve i ponovne preglede, vrši psihoterapiju( sa upotrebom klasičnih i specijalnih tehnika), edukuje građane, obavlja individualni i grupni rad sa zavisnicima, obavlja grupni rad uključujući i radnu terapiju, realizuje programe koje kandiduje Centar za mentalno zdravlje, evidentira sve vrste usluga koje su opisane i označene  šiframa u Programu zdravstvene zaštite i druge poslove u skladu sa stručnom spremom.

  U Centru za mentalno zdravlje usluge pružaju dr Vlastimir Strunjaš, specijalista neuropsihijatar i medicinska sestra Dragica Strunjaš.

   viber image 2020 03 01 21 09 02s

    Strunjaš dr Vlastimir

Medicinska sestra za rad sa psihijatrom

  U centru za mentalno zdravlje sa doktorom u timu radi i medicinska sestra koja pruža usluge pacijentima koji dolaze u Centar za mentalno zdravlje kao i povezane aktivnosti kao podrška medicinskoj njezi koju pruža psihijatar. Podrška i priprema pacijenta za pregled, humani postupak prema korisniku usluga u centru i njegovoj porodici, učestvuje u vođenju grupne i radne terapije u timu, organizovanje radno-okupacionih programa, uspostavljanje ranog kontakta sa porodicom bolesnika, te članovima njegove radne i socijalne sredine, vodi propisanu medicinsku dokumentaciju, održava medicinsku opremu, profesionalno se usavršavaju, vode propisane evidencije, efikasno pronalaze podatke, čuvaju opremu, zalihe ljekova, kancelarijski materijal, odgovaraju na zahtjeve pacijenata telefonskim putem, pripremaju izvještaje za Dom zdravlja, Fond za zdravstveno osiguranje po instrukcijama doktora, obavljaju druge poslove u skladu sa stručnom spremom po nalogu izabranog doktora.

   viber image 2020 03 01 2d1 09 01

   med.sestra Dragica Strunjaš

Ostavite odgovor