Message Icon
E-mail adresa
jzudzmojkovac@t-com.me
Phone Icon
Telefon
+382 (0)50 472 246
viber image 2020 03 07 22 47 20

Centar za prevenciju

Populaciono savjetovalište

  U populacionom savjetovalištvu medicinska sestra pruža usluge korisnicima koji dolaze u Centar za prevenciju kao i povezanih aktivnosti kao podrška medicinskoj njezi koja se pruža u savjetovalištu. Za svoj rad odgovara nosiocu programa i glavnoj sestri Doma zdravlja. Medicinska sestra je samostalna u svom radu u pogledu kreiranja redovnih poslova i radnih zadataka u okviru svoje stručne spreme da samostalno donosi odluke i izvršava zadatke. Ona preduzima sve radnje predviđene prihvaćenim programom, održavanje medicinske evidencije, efikasno čuvanje i pronalaženje medicinske dokumentacije, sva evidencija, izvještaji i korespodencija treba da budu dostupni timu koji realizuje program i drugim zdravstvenim radnicima po potrebi, čuvaju opremu, zalihe ljekova, kancelarisjki materijal, odgovaraju na zahtjeve pacijenata telefonskim putem, pripremaju izvještaje za Dom zdravlja, Fond za zdravstveno osiguranje po instrukcijama doktora, obavljaju druge poslove u skladu sa stručnom spremom po nalogu izabranog doktora. Na ovim poslovima angažovana je visoka medicinska sestra Milena Tomović

   viber image 2020 03 07 22 47 20

   visoka med.sestra Milena Tomović

Savjetovalište za mlade

  U savjetovalištvu za mlade medicinska sestra pruža usluge korisnicima koji dolaze u Centar za prevenciju kao i povezanih aktivnosti kao podrška medicinskoj njezi koja se pruža u savjetovalištu. Za svoj rad odgovara nosiocu programa i glavnoj sestri Doma zdravlja. Medicinska sestra je samostalna u svom radu u pogledu kreiranja redovnih poslova i radnih zadataka u okviru svoje stručne spreme da samostalno donosi odluke i izvršava zadatke. Ona preduzima sve radnje predviđene prihvaćenim programom, održavanje medicinske evidencije, efikasno čuvanje i pronalaženje medicinske dokumentacije, sva evidencija, izvještaji i korespodencija treba da budu dostupni timu koji realizuje program i drugim zdravstvenim radnicima po potrebi, čuvaju opremu, zalihe ljekova, kancelarisjki materijal, odgovaraju na zahtjeve pacijenata telefonskim putem, pripremaju izvještaje za Dom zdravlja, Fond za zdravstveno osiguranje po instrukcijama doktora, obavljaju druge poslove u skladu sa stručnom spremom po nalogu izabranog doktora. Na ovim poslovima angažovana je medicinska sestra Valentina Damjanović

   viber image 2020 03 01 21 09 01

   med.sestra Valentina Damjanović

Savjetovalište za reproduktivno zdravlje

  U savjetovalištvu za reproduktivno zdravlje medicinska sestra pruža usluge korisnicima koji dolaze u Centar za prevenciju kao i povezanih aktivnosti kao podrška medicinskoj njezi koja se pruža u savjetovalištu. Z svoj rad odgovara nsoiocu programa i glavnoj sestri Doma zdravlja. Medicnska sestra je samostalna u svom radu u pogledu kreiranja redovnih poslova i radnih zadataka u okviru svoje stručne spreme da samostalno donosi odluke i izvršava zadatke. Ona preduzima sve radnje predviđene prihvaćenim programom, održavanje medicinske evidencije, efikasno čuvanje i pronalaženje medicinske dokumentacije, sva evidencija, izvještaji i korespodencija treba da budu dostupni timu koji realizuje program i drugim zdravstvenim radnicima po potrebi, čuvaju opremu, zalihe ljekova, kancelarisjki materijal, odgovaraju na zahtjeve pacijenata telefonskim putem, pripremaju izvještaje za Dom zdravlja, Fond za zdravstveno osiguranje po instrukcijama doktora, obavljaju druge poslove u skladu sa stručnom spremom po nalogu izabranog doktora. Na ovim poslovima angažovana je medicinska sestra Andrijana Ljujić.

Ostavite odgovor