Message Icon
E-mail adresa
jzudzmojkovac@t-com.me
Phone Icon
Telefon
+382 (0)50 472 246
DSC 3138

Jedinica za patronažu

  Patronažna sestra –tehničar pružaju usluge  korisnicima koji iamju pravo na patronažnu posjetu i po nalogu izabranog doktora, kao i povezanih aktivnistu kao podrška medicinksoj njezi koju pruža izabrani doktor. Za svoj rad odgovara glavnoj sestri Doma zdravlja. Patronaža sestra-tehničar proučava i upoznaje terensko područje, izvodi stručne i tehničke pripreme za terenski rad, sagledava zdravstveno-socijalno stanje, uslove i potrebe pojedinca, porodice i zajednice, sagledavanje potreba o patronažnoj zdravstvenoj nejzi pojedinaca, porodice i zajednice. Izvođenje patronažne zdravstvene uključuje i njegu bolesnika u stanu bolesnika odnosno svih vrsta i složenosti zdravstvene njege u stanu bolesnika. Izvođenje medicinsko tehničkih postupaka u stanu bolesnika , a po nalogu izabranog doktora, njega babinjare, zbrinjavanje novorođenčeta, zdravstveno vaspitni rad sa porodiljama, patronažna posjeta kod hroničnih bolesnika i osoba sa invaliditetom, izvođenje individulane i grupne zdravstvene njege, dokumentovanje patronažne zdravstvene njege,  održavanje medicinske evidencije, efikasno čuvanje i pronalaženje medicinske dokumentacije, sva evidencija, izvještaji i korespodencija treba da budu dostupni timu koji realizuje program i drugim zdravstvenim radnicima po potrebi, čuvaju opremu, zalihe ljekova, kancelarisjki materijal, odgovaraju na zahtjeve pacijenata telefonskim putem, pripremaju izvještaje za Dom zdravlja, Fond za zdravstveno osiguranje po instrukcijama doktora, obavljaju druge poslove u skladu sa stručnom spremom po nalogu izabranog doktora. 

Medicinski tehničari u jedinici za patronažu su Jovanović Nikola, Ašanin Predrag,Pandurica Vesna, Šćepanović Anita, Tomović Slađana. Glavni tehničar u jednici za patronažu je Nikola Jovanović.

   DSC 3138

     Šćepanović Anita

Ostavite odgovor