Message Icon
E-mail adresa
jzudzmojkovac@t-com.me
Phone Icon
Telefon
+382 (0)50 472 246
viber image 2020 03 01 21f 14 42

Jedinica za fizikalnu terapiju primarnog nivoa

Pruža usluge korisnicima po nalogu izabranog doktora. Za svoj rad odgovara glavnoj sestri i odgovornom fizioterapeutu. Sprovodi fizioterapeutsko dijagnostičke postupke unutra područja rada, mjeri obim pokreta, mišićnu snagu, mjeri intenzitet i ekstenzitet izvođenja, sprovodi masaže, aplikuje osnovne terapeutske tehnike u elektroterapiji, učestvuje u spovođenju terapijskih postupaka, vodi grupne vježbe prema programu, pomaganje pacijentima u „školi hoda“, održavanje medicinske evidencije, efikasno čuvanje i pronalaženje medicinske dokumentacije, sva evidencija, izvještaji i korespodencija treba da budu dostupni timu koji realizuje program i drugim zdravstvenim radnicima po potrebi, čuvaju opremu, zalihe ljekova, kancelarisjki materijal, odgovaraju na zahtjeve pacijenata telefonskim putem, pripremaju izvještaje za Dom zdravlja, Fond za zdravstveno osiguranje po instrukcijama doktora, obavljaju druge poslove u skladu sa stručnom spremom po nalogu izabranog doktora.

viber image 2020 03 01 21f 14 42

Viši fizioterapeutski tehničari Medojević Zorica, Vujičić Julka

Ostavite odgovor