Message Icon
E-mail adresa
jzudzmojkovac@t-com.me
Phone Icon
Telefon
+382 (0)50 472 246
DSC 3147

Jedinica za sanitetski transport

  Vozač u timu izabranog doktora, pruža usluge korisnicima po nalogu izabranog doktora i po nalogu direktora Doma zdravlja. Za svoj rad odgovara izabranom doktoru i glavnoj sestri. Prevozi pacijente koji imaju izabranog doktora do zdravstvene ustanove i nazad, pomaže pacijentu kod ulaska u sanitetsko vozilo, prevozi pacijente u SB Dobrota i nepokretne bolesnike, vrši prevoza pacijenata na dijalizu i ostale poslove po nalogu izabranog doktora, glavne sestre Doma zdravlja i odgovornog vozača u jedinici za sanitetski prevoz. U jedinici za sanitetski prevoz poslove vozača obavljaju Bogavac Igor, Minić Aleksandar i Jokić Žarko. Odgovorni vozač u Jedinici za sanitetski prevoz je Bogavac Igor.

   DSC 3147

Ostavite odgovor