Message Icon
E-mail adresa
jzudzmojkovac@t-com.me
Phone Icon
Telefon
+382 (0)50 472 246
viber image 2020 03 07 22 55 50

Stacionar sa porodilištem

Doktor na stacionaru

    Doktor na stacionaru pruža usluge na stacionaru. Za svoj rad i rad sestara odgovara Direktoru Doma zdravlja.Doktor na stacionaru prima pacijente po uputnicama, vrši preglede, određuje terapiju, daje upustva sestrama o davanju terapije i način praćenja pacijenata, daje naloge za dodatne pretrage i nalaze i definitivno dijagnostikovanje, po potrebi upućuje pacijenta na viši nivo zdravstvene zaštite, vodi istorije bolesti, izdaje otpusnu listu, daje upustva pacijentu o postbolničkom tretmanu, kontroli i dr, radi u ambulanti, radi u ambulanti po rasporedu na konsultantskim pregledima po uputima izabranih doktora. Radi poslove i ovlašćenja obavlja u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima, sporazumima, ugovorima.

 Medicinska sestra na stacionaru 

    Medicinska sestra na stacionaru pruža usluge na stacionaru. Za svoj rad odgovara doktoru na stacionaru i Glavnoj sestri Doma zdravlja. Sestra na stacionaru obavlja prijem pacijenata upućenih na stacionarno liječenje, otvara istoriju bolesti, temperaturne liste, priprema instrumente i sprovodi medicinsko tehničke radnje za pregled pacijenata primljenih na odjeljenje, obavještava doktora o svim nepovolnjim simptomima, problemima i događajima vezane za liječenje pacijenata, dijeli terapiju po nalogu izabranog doktora, vodi medicinsku evidenciju i dokumentaciju ručno ili kompjuterski, čuva podatke i pronalazi ih, čuva opremu i potrošnu robu, vodi zaduženje i razduženje ljekova, prima zahtjeve pacijenata i odgovara na iste, prima naknade za usluge participacije, prima izvještaje za Dom zdravlja, Ministarstvo, Fond i druge subjekte, pomaže u obuci pripravnika, sarađuje sa izabranim doktorima, centrima, jedinicima i ostalim službama.

     Medicinske sestre na stacionaru su: Jelena Vuković, Dragana Stanić, Vesna Pandurica, Desa Radović i Darinka Sošić.
   viber image 2020 03 07 22 55 50
   med.sestra Jelena vuković

 Referent za obezbjeđivanje ljekova i sanitetskog materijala 

  Obavlja poslove kontinuiranog snabdijevanja ljekovima Doma zdravlja. Za svoj rad odgovara Direktoru i Glavnoj sestri. Sastavlja liste narudžbi i ljekova od poznatog dobavljača, prima ljekove i skladišti ih na propisan način, vrši unos prispjelih ljekova i sredstava u skladište, vrši distribuciju ljekova i sredstva po trebovanjima primljenih od izabranih ljekova, patronaže, stacionara, laboratorije, centara za podršku, ..sastavlja izvještaje o otrošnji ljekova i medicinskih sredstava, vodi računa o isteku roka važnosti ljekova, podnosi informacije o eventualnim problemima u snabdijevanju ljekovima i medicinskim sredstvima, dostavlja izvještaje o potrošnji ljekova po jedinicama potrošnje, predlaže mjereza kvalitetniju distribuciju ljekova i medicinskim sredstvima. Na ovim poslovima u Domu zdravlja angažovana je Andrijana Ljujić.

   

 Kuvarica na stacionaru 

  Obavlja poslove spremanja i servisiranja hrane za bolesnike. Za svoj rda odgovara Direktoru i Glavnoj sestri. Zadužuje namirnice za spremanje hrane, priprema hranu po jelovniku, dijeli hranu, pere suđe , vodi računa o sredstvima rada, održava higijenu u kuhinji. Na ovim poslovima u Domu zdravlja angažovana je Radojka Drobnjak i Milena Krgović.  

   
   viber image 2020 03 07 22 55 51
   kuvarica Rada Drobnjak

 Radnica za rad u vešeraju 

  Vrši poslove pranja posteljine i radne odjeće. Za svoj rad odgovara Direktoru i Glavnoj sestri. Pere i pegla psoteljinu i uniforme zaposlenih, održava higijenu u vešeraju. Na ovim poslovima u Domu zdravlja Mojkovac angažovana je Milenka Medojević.

    
   viber image 2020 03 07 22 55 55
   radnica u vešeraji Ljilja Medojević

 Higijeničarka na stacionaru

  Odražava higjenu prostora za koji je zadužena, čisti inventar i opremu za koji je zadužena. 

  Na ovim poslovima u Domu zdravlja Mojkovac angažovana je Šćekić Jovanka.

Ostavite odgovor