Message Icon
E-mail adresa
jzudzmojkovac@t-com.me
Phone Icon
Telefon
+382 (0)50 472 246
viber image 2021 03 16 11 59 13

Direktor

  Direktor Doma zdravlja Mojkovac je dr Miloje Zejak,spec. pedijatar, koja ovu funkciju obavlja od februara 2021.godine. Obaveze direktora su da organizuje i vodi poslovanje i samostalno donosi odluke, pravilnike i druge akte; predstavlja i zastupa Dom zdravlja; predlaže program rada i preduzima mjere za njegovo sprovođenje; preduzima radnje određene statutom; donosi finansijski plan i usvaja finansijske izvještaje; utvrđuje mjere i donosi odluke na unapređenju uslova radne sredine; odlučuje o solidarnim pomoćima subjektima izvan Doma zdravlja, u okviru raspoloživih sredstva za tu namjenu; odlučuje o službenim putovanjima u zemlji i inostranstvu; izvršava odluke Ministarstva zdravlja; bira i razrješava lica sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima; vrši izbor lica u radni odnos i sa njima zaključuje ugovore o radu; vrši raspoređivanje zaposlenih na odgovarajuća radna mjesta; imenuje i razrešava članove komisija i drugih stalnih i preivremenih tijela; organizuje i osigurava radnu disciplinu: donosi Plan javnih nabavki; odlučuje o rasporedu radnog vremena; podnosi pisani izvjštaj o poslovanju Ministarstvu namanje jednom godišnje; vrši nalogodavnu i kontrolnu funkciju u izvršavanju finansijskog plana i stara se o racionalnom korištenju sredstava; u ime i za račun Doma zdravlja zaključuje ugovore, u skladu sa zakonom; odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih iz rada i po osnovu rada; odlučuje po zahtjevu zaposlenog i druge obaveze iz redovnog poslovanja.

viber image 2021 03 16 11 59 13

dr Miloje Zejak, spec. pedijatar

Ostavite odgovor