Message Icon
E-mail adresa
jzudzmojkovac@t-com.me
Phone Icon
Telefon
+382 (0)50 472 246
opis 1

Tehnički servis

Referent za tehničko održavanje medicinske i računarske opreme

  Održava objekat i vrši nadzor nad radom medicinske i računarske opreme. Za svoj rad odgovara Direktoru i Glavnoj sestri. Održava elektro i vodovodnu instalaciju u Domu zdravlja, vrši popravku stolarije, vrši blagovremeno prijavljivanje kvarova i druge promjene koje se odnose na funkcionisanje medicinske i računarske opreme. Podnosi izvještaj o svom radu Glavnoj sestri ustanove.

  Na ovim poslovima u Domu zdravlja Mojkovac zaposlen je Velimir Delević

Higijeničarka

  Održava higijenu prostora za koji je zadužena. Za svoj rad odgovara Direktoru i Glavnoj sestri. Čisti prostor za koji je zadužena, čisti inventar i opremu, radi i druge poslove vezane za održavanje higijene po nalogu direktora  i glavne sestre.

   Na ovim poslovima u Domu zdravlja angažovane su Slobodanka Pejović, Purić Radmila i Rosić Radojka.

Ostavite odgovor