Message Icon
E-mail adresa
jzudzmojkovac@t-com.me
Phone Icon
Telefon
+382 (0)50 472 246
opis 1

Šef službe za finansijsko-ekonomske poslove

  Rukovodi cjelokupnim finansijskim poslovanjem. Stara se da se u ekonomsko finansijkom poslovanju primjenjuju ekonomsko-finansijski propisi; brine se da služba za ekonomsko finansijke poslove u potpunosti ispunjava svoje zadatke. Analizira i prati kretanje troškova; kretanje obrtnih sredstava i materijalnih zaliha kao i strukturu ličnih dohodaka. Daje predloge za plaćanje prioritetnim dobavljačima; izrađuje periodične izvještaje i završne račune, stara se o njihovoj tačnosti i ažurnosti; rukovodi cjelokupnim radom računovodstva i strogo vodi računa da se sve propisane evidencije vode ažurno i tačno. Vodi računa da se u knjigovodstvu poslovne promjene registruju isključivo na temelju uredno likvidirane dokumentacije, kao i da knjiženja budu validna i tačna, vrši sva potrebna kontiranja u knjigovodstvu. Na poslovima šefa službe za ekonomsko-finansijske poslove zaposlena je Dedejić Ivana, magistar ekonomije.

Ostavite odgovor