Message Icon
E-mail adresa
jzudzmojkovac@t-com.me
Phone Icon
Telefon
+382 (0)50 472 246
opis 1

Medicinska evidencija poslovanja

Podaci o ljekovima

——–Podaci o propisanim ljekovima

—————- Ukupno-po-vrsti-ljekova

————————  2024

————————  2023

————————  2022

————————  2021

————————  2020

—————- Ukupno po broju pacijenata

———————— 2024

———————— 2023

———————— 2022

———————— 2021

———————— 2020

———————— 2019

—————- Mjesečni izvještaji o potrošnji ljekova u Ustanovi

———————— 2024

———————— 2023

———————— 2022

———————— 2021

———————— 2020

———————— 2019

Podaci o obavljenim pregledima

———————— Izveštaji izabranih doktora 2024. godina

———————– Izveštaji izabranih doktora 2023. godina

———————— Izveštaji izabranih doktora 2022. godina

———————— Izveštaji izabranih doktora 2021. godina


Podaci o kućnim posjetama

————————Podaci o kućnim posjetama 2024. godine

————————Podaci o kućnim posjetama 2023. godine

——–Podaci o kućnim posjetama 2022. godine

————————Podaci o kućnim posjetama 2022. godine

——–Podaci o kućnim posjetama 2021. godine

———————–Podaci o kućnim posjetama 2021. godine

——–Podaci o kućnim posjetama 2020. godine

————————Podaci o kućnim posjetama 2020. godine

Podaci o bolovanjima

——–Bolovanja 2024

——–Bolovanja 2023

——–Bolovanja 2022

——–Bolovanja 2021

——–Bolovanja 2020

 

Podaci o vakcinaciji

——–Podaci o vakcinaciji