Message Icon
E-mail adresa
jzudzmojkovac@t-com.me
Phone Icon
Telefon
+382 (0)50 472 246
opis 1

Uspješno realizovani kapitalni izdaci za 2022.godinu

Odlukom o rasporedu sredstava Fonda za zdravstveno osiguranje za 2022.godinu Domu zdravlja,,Boško Dedejić,, je opredijeljeno 35,000.00eura za kupovinu sanitetskog vozila. Obzirom na cijene sanitetskih vozila Dom zdravlja je Finanijskim planom predvidio dodatnih 8,000.00eura. U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama sproveden je otvoreni postupak nabavke sanitetskog vozila u vrijednosti 42,942.90eura i zaključen je ugovor sa dobavljačem DOO,,PROKOM“ Podgorica.

                                                         Na fotografijama je prikazano novo sanitetsko vozilo.

Ostavite odgovor