Message Icon
E-mail adresa
jzudzmojkovac@t-com.me
Phone Icon
Telefon
+382 (0)50 472 246
opis 1

Raspored radnog vremena JZU Dom Zdravlja Mojkovac

 

ORGANIZACIONA JEDINICA

RADNI DAN

SUBOTA i NEDJELJA

IZABRANI DOKTOR ZA ODRASLE

I SMJENA 07,00-14,00  h
II SMJENA 14,00-21,00 h

JEDAN TIM ID -SUBOTOM
I SMJENA 07,00-14,00

IZABRANI DOKTOR ZA DJECU

I SMJENA 07,00-15,00  h

NE RADI

IZABRANI DOKTOR ZA ZENE

15,00-19,00 h
Ponedeljak,srijeda ,petak

NE RADI

CENTAR ZA PLUCNE BOLESTI I TBC

I SMJENA 07,00-15,00 h

NE RADI

CENTAR ZA NENTALNO ZDRAVLJE

I SMJENA 07,00-15,00 h

NE RADI

LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA

I SMJENA 07,00-15,00 h

I SMJENA 07,00-14,00
SUBOTOM

MIROBIOLOSKA DIJAGNOSTIKA

I SMJENA 07,00-15,00 h

NE RADI

RENTGEN DIJAGNOSTIKA

I SMJENA 07,00-14,00 h

NE RADI

JEDINICA ZA PATRONAZU

I SMJENA 07,00-14,00 h
II SMJENA 14,00-21,00  h

I SMJENA 07,00-14,00 h
II SMJENA 14,00-21,00 h

INTERVENCIJE ID ZA ODRASLE

I SMJENA 07,00-14,00  h
II SMJENA 14,00-21,00 h

I SMJENA 07,00-14,00 h
II SMJENA 14,00-21,00 h

JEDINICA ZA SANITETSKI PREVOZ

I SMJENA 07,00-14,00 h
II SMJENA 14,00-21,00 h

I SMJENA 07,00-14,00
SUBOTOM

JEDINICA ZA  FIZIKALNU TERAPIJU PRIMARNOG NIVOA

I SMJENA 07,00-15,00 h

NE RADI

SAVJETOVALISTE ZA MLADE

I SMJENA 07,00-15,00 h

NE RADI

SAVJETOVALISTE ZA REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE

I SMJENA 07,00-15,00 h

NE RADI

POPULACIONO SAVJETOVALISTE

I SMJENA 07,00-15,00 h

NE RADI

MENADZMENT

I SMJENA 07,00-15,00 h

NE RADI

FINANSIJSKO-EKONOMSKI POSLOVI

I SMJENA 07,00-15,00 h

NE RADI

TEHNICKI POSLOVI

I SMJENA 07,00-14,00 CASOVA
II SMJENA 14,00-21,00 CASOVA

I SMJENA 07,00-14,00 h

Next Post

Ostavite odgovor