Message Icon
E-mail adresa
jzudzmojkovac@t-com.me
Phone Icon
Telefon
+382 (0)50 472 246
opis 1

Konkurs za specijalizaciju

ZU Dom zdravlja“Boško Dedejić“ Mojkovac raspisuje Konkurs za dodjelu specijalizacije iz pedijatrije, psihijatrije, radiologije, kliničke biohemije i  interne medicine – za pulmologiju, medicinu rada, ginekologiju i akušerstvo i  interne medicine(za internističu ambulantu i internistički stacionar). Konkurs je raspisan 12.04.2024.godine i traje do 29.04.2024.godine.

USLOVI ZA SPECIJALIZACIJU

Ostavite odgovor