Message Icon
E-mail adresa
jzudzmojkovac@t-com.me
Phone Icon
Telefon
+382 (0)50 472 246

Finansijski izvještaj po kvartalima

——–Finansijski izvještaji za 2023.godinu

—————- Na dan 31.12.2023. godine

—————- Na dan 30.09.2023. godine

—————- Na dan 30.06.2023. godine

—————- Na dan 31.03.2023. godine

——–Finansijski izvještaji za 2022.godinu

—————- Na dan 31.12.2022. godine

—————- Na dan 30.09.2022. godine

—————- Na dan 30.06.2022. godine

—————- Na dan 31.03.2022. godine

——–Finansijski izvještaji za 2021.godinu

—————-Na dan 31.12.2021.godine

—————–Na dan 30.09.2021.godine

—————- Na dan 30.06.2021. godine

—————- Na dan 31.03.2021. godine

——–Finansijski izvještaji za 2020

—————- Na dan 31.12.2020. godine

—————- Na dan 30.09.2020. godine 

—————- Na dan 30.06.2020. godine 

—————- Na dan 31.03.2020. godine

——–Finansijski izvještaji za 2019

—————- Na dan 31.12.2019. godine

—————- Na dan 30.09.2019. godine 

—————- Na dan 30.06.2019. godine 

—————- Na dan 31.03.2019. godine

——–Finansijski izvještaji za 2018

—————- Na dan 31.12.2018. godine 

—————- Na dan 30.09.2018. godine 

—————- Na dan 30.06.2018. godine 

—————- Na dan 31.03.2018. godine

 

Podaci o budžetskim sredstvima

——–2020

—————- Na dan 31.12.2020. godine

—————- Na dan 30.09.2020. godine

—————- Na dan 30.06.2020. godine

—————- Na dan 31.03.2020. godine

——–2021

—————- Na dan 30.09.2021. godine

—————- Na dan 30.06.2021. godine

—————- Na dan 31.03.2021. godine

 

Donacije

——–Plan donacija

—————- Godišnji plan donacija i saglasnost Ministarstva zdravlja za 2018. godinu

—————- Godišnji plan donacija i saglasnost Ministarstva zdravlja za 2019. godinu

—————- Godišnji plan donacija i saglasnost Ministarstva zdravlja za 2020. godinu

—————- Godišnji plan donacija i saglasnost Ministarstva zdravlja za 2021. godinu

—————- Godišnji plan donacija i saglasnost Ministarstva zdravlja za 2022. godinu

—————- Godišnji plan donacija i saglasnost Ministarstva zdravlja za 2023. godinu

 

Podaci o novonabavljenoj opremi i sredstvima

——–Podaci o novonabavljenoj opremi i sredstvima