Message Icon
E-mail adresa
jzudzmojkovac@t-com.me
Phone Icon
Telefon
+382 (0)50 472 246

Smjernice za HPV vakcinaciju

Poštovani građani, obavještavamo vas da bliže informacije u vezi početka HPV vakcinacije možete naći na sledećem linku: htt;ps://www.ijzcg.me/me /hpv-vakcinacija-u-crnoj-gori

Uspješno realizovani kapitalni izdaci za 2022.godinu

Odlukom o rasporedu sredstava Fonda za zdravstveno osiguranje za 2022.godinu Domu zdravlja,,Boško Dedejić,, je opredijeljeno 35,000.00eura za kupovinu sanitetskog vozila. Obzirom na cijene sanitetskih vozila Dom zdravlja je Finanijskim planom predvidio dodatnih 8,000.00eura. U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama sproveden je otvoreni postupak nabavke sanitetskog vozila u vrijednosti 42,942.90eura i zaključen je ugovor sa […]

Čorbijada 2022.godine

Opština Mojkovac i Turistička organizacija Mojkovac  je i ove godine tradicionalno bila organizator čorbijade. Za prva tri mjesta pobjedničke čorbe obezbijeđene su vrijedne nagrade. Zaposleni Doma zdravlja su imali prijavljenu takmičarsku ekipu i taj dan sa gostima proveli u druženju.  

Skrining kao prevencija!

Predstavnici Instituta za javno zdravlje Crne Gore posjetili su početkom jula ove godine Dom zdravlja,,Boško Dedejić,,Mojkovac i predstavili značaj skininga u prevenciji tumora. Značaj pravilne edukacije medicinskog osoblja, informisanje građana o značaju prevencije i pravilno uzorkovanje su ključni stavovi za razvijanje nacionalne strategije za borbu protiv bolesti.

Na dan 30.06.2022.godine

Izveštaj o novčanim tokovima Izveštaj o neizmirenim obavezama Izveštaj o budžetskoj potrošnji Realizacija plana I i ll kvartal 2022.godine

Javni konkurs

JAVNI KONKURS ZU Dom zdravlja ,,Boško Dedejić“ Mojkovac objavljuje 11.07.2022.godine javni konkurs za specijalizaciju (dodatak prilog): Konkurs je objavljen na sajtu Zavoda za zaposljavanje Crne Gore i u dnevnom listu Pobjeda: INTERNA MEDICINA- ZA PULMOLOGIJU -1 specijalizacija USLOVI ZA SPECIJALIZACIJU IZ INTERNE MEDICINE- ZA PULMOLOGIJU               JAVNI KONKURS ZU […]

Putni nalozi JZU Dom zdravlja Mojkovac

U skladu sa Zakonom o finansiranju političkih partija i izbornih kampanja, a u cilju jačanja transparentnosti i odgovornosti prilikom upotrebe javnih resursa u toku izborne kampanje, svi državni organi, orglcani državne uprave, organi lokalne samouprave, organi lokalne uprave, javna preduzeća, javne ustanove, državni fondovi i privredna društva čiji je osnivač i/ili većinski ili djelimični vlasnik […]