Message Icon
E-mail adresa
jzudzmojkovac@t-com.me
Phone Icon
Telefon
+382 (0)50 472 246

Na dan 30.06.2021. godine

Izveštaj o novčanim tokovima Izveštaj o neizmirenim obavezama Pregled obaveza prema dobavljačima

Javni konkurs

ZU Dom zdravlja Mojkovac objavljuje 16.07.2021.godine javni konkurs za specijalizacije: PEDIJATRIJA  – 1 specijalizacija KLINIČKA BIOHEMIJA – 1 specijalizacija PORODIČNA MEDICINA – 1 specijalizacija MEDICINA RADA – 1 specijalizacija

Na dan 31.03.2021. godine

Izveštaj o novčanim tokovima Izveštaj o neizmirenim obavezama Pregled obaveza prema dobavljačima

Oglas za higijeničara/ku

Zu Dom zdravlja „Boško Dedejić“ Mojkovac raspisuje oglas za prijem u radni odnos higijeničara/ku.