Message Icon
E-mail adresa
jzudzmojkovac@t-com.me
Phone Icon
Telefon
+382 (0)50 472 246

Predstavnici UNICEF-a i Ministarstva zdravlja posjetili su Dom zdravlja

Predstavnici UNICEF-a i Ministarstva zdravlja Crne Gore 25.maja posjetili su Dom zdravlja Mojkovac koji bilježi najviše stope vakcinacije u Crnoj Gori. U Domu zdravlja su direktor dr Miloje Zejak i odgovorna sestra za imunizaciju Valentina Damjanović ugostili zamjenicu šefa predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Sabinu Žunić koja je izjavila da je :,,Predanost osoblja Doma zdravlja […]

Međunarodni dan medicinskih sestara 12.maj

Zaposleni Doma zdravlja ,,Boško Dedejić“ su tradicionalno obilježili Međunarodni dan medicinskih sestara 12.maj. Tom prilikom glavna medicinska sestra Tomović Ranka i medicinska sestra Bošković Dragana održale su kratko predavanje u Osnovnoj školi u Mojkovcu o začecima sestrinstva, osnivaču sestrinstva Florens Najtingejl, kao i o izazovima u radu koje ima medicinsko osoblje u liječenju pacijenata. Medicinske […]

Sindikalna organizacija

Sindikalna organizacija Doma zdravlja Mojkovac upisana je u Registar Sindikalne organizacije 27.12.1994.godine.

Na dan 31.03.2022.godine

Izveštaj o novčanim tokovima Izveštaj o neizmirenim obavezama Izveštaj o budžetskoj potrošnji Realizacija plana I  kvartal 2022.godine

Na dan 31.12.2021.godine

Izveštaj o novčanim tokovima Izveštaj o neizmirenim obavezama Realizacija plana I, ll i III i IV kvartal 2021.godine

Mjesečni izvještaji o potrošnji ljekova u ustanovi za 2022.godinu

Januar Količinski i novčano pregled troškova ljekova Količinski i novčano pregled troškova ostalih medicinskih sredstava Potrošnja ljekova – Novčani iznosi Potrošnja ostalih medicinskih sredstava – novčano Februar Količinski i novčano pregled troškova ljekova Količinski i novčano pregled troškova ostalih medicinskih sredstava Potrošnja ljekova – Novčani iznos Potrošnja ostalih medicinskih sredstava – novčano Mart Količinski i […]

Recepti 2022

Januar dr Marko Blažević dr Milovan Bogavac dr Nataša Bogavac dr Miloje Zejak dr Maja Vujisić dr Sanja Baković Barac Februar dr Marko BLažević dr Miloje Zejak dr Nataša Bogavac dr Milovan Bogavac dr Maja Vujisić dr Sanja Baković Barac Mart dr Marko Blažević dr Miloje Zejak dr Nataša Bogavac dr MIlovan Bogavac dr Maja […]