Message Icon
E-mail adresa
jzudzmojkovac@t-com.me
Phone Icon
Telefon
+382 (0)50 472 246

Mjesečni izvještaji o potrošnji ljekova u ustanovi za 2022.godinu

Januar Količinski i novčano pregled troškova ljekova Količinski i novčano pregled troškova ostalih medicinskih sredstava Potrošnja ljekova – Novčani iznosi Potrošnja ostalih medicinskih sredstava – novčano Februar Količinski i novčano pregled troškova ljekova Količinski i novčano pregled troškova ostalih medicinskih sredstava Potrošnja ljekova – Novčani iznos Potrošnja ostalih medicinskih sredstava – novčano Mart Količinski i […]

Recepti 2022

Januar dr Marko Blažević dr Milovan Bogavac dr Nataša Bogavac dr Miloje Zejak dr Maja Vujisić dr Sanja Baković Barac Februar dr Marko BLažević dr Miloje Zejak dr Nataša Bogavac dr Milovan Bogavac dr Maja Vujisić dr Sanja Baković Barac Mart dr Marko Blažević dr Miloje Zejak dr Nataša Bogavac dr MIlovan Bogavac dr Maja […]

Izveštaji izabranih doktora 2022. godina

Januar dr. Marko Blažević dr. Milovan Bogavac dr. Nataša Bogavac dr. Miloje Zejak dr. Adnan Striković dr. Blažo Varagić dr. Sanja Baković-Barac Februar dr. Marko Blažević dr. Milovan Bogavac dr. Nataša Bogavac dr. Miloje Zejak dr. Adnan Striković dr. Blažo Varagić dr. Sanja Baković-Barac dr. Maja Vujisić Mart dr. Marko Blažević dr. Milovan Bogavac dr. […]

Bolovanja 2022

 Januar  Februar  Mart April Maj Jun Jul Avgust    

Na dan 30.09.2021.godine

Izveštaj o novčanim tokovima Izveštaj o neizmirenim obavezama Izveštaj o budžetskoj potrošnji Realizacija plana I, ll i III kvartal 2021.godine

Na dan 30.06.2021. godine

Izveštaj o novčanim tokovima Izveštaj o neizmirenim obavezama Izvršenje budžeta na 30.06.2021.godine Realizacija plana I i ll kvartal 2021.godine