Message Icon
E-mail adresa
jzudzmojkovac@t-com.me
Phone Icon
Telefon
+382 (0)50 472 246

Seminar za zaposlene Doma Zdravlja iz Bijelog Polja, Mojkovca i Kolašina

    INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE CRNE GORE SEMINAR ZA ZAPOSLENE DOMA ZDRAVLJA IZ BIJELOG POLJA, KOLAŠINA I MOJKOVCA PROJEKAT UNAPREĐENJA ZNANJA I VJEŠTINA LJEKARA I ČLANOVA KOMISIJA ZA KONTROLU KVALITETA O BEZBJEDNOSTI PACIJENATA Institut za javno zdravlje Crna Gore (IJZCG) realizuje projekat pod nazivom: „Unapređenje znanja i vještina ljekara i članova komisija za kontrolu […]

Počeo program masovne vakcinacije

Dom zdravlja Mojkovac 04. maja počeo je program masovne vakcinacije koja je organizovana u prostorijama Osnovne škole ,,Aleksa Đilas Bećo,,.

Sekretar za pravne i kadrovske poslove

Sekretar za pravne i kadrovske poslove odgovoran je za organizovanje i vođenje poslova pravne službe i pomaže Direktoru u poslovanju iz svog domena. Za svoj rad odgovoran je Direktoru Ustanove. Stara se i odgovoran je za zakonitost, blagovremeno i pravilno izvršavanje poslova iz programa rada službe i o tome informiše direktora. Organizuje i rukovodi radom […]