Message Icon
E-mail adresa
jzudzmojkovac@t-com.me
Phone Icon
Telefon
+382 (0)50 472 246
opis 1

Referent za prijem i otpremu pošte

  Za svoj rad odgovara Direktoru Ustanove. Prima, predaje i potvrđuje prijem pošte i istu raspoređuje po organizacionim jedinicama. Stavlja štambilj i pečat na signaliziranu poštu i određena pisana akta  isto zavodi u djelovodni protokol, a riješena akta odlaže u arhivu. Upisuje poštu u dostavne i interne knjige. Stara se o sređivanju i čuvanju dokumentacije. Obavlja i druge poslove u okviru službe u saradnji sa referentom zaštite na radu, osiguranjem imovine i lica i referentom za rad i radne odnose. Vrši i druge administrativne poslove vezane za rad arhive po zaduženju Direktora. Na ovim poslovima u Domu zdravlja zaposlena je Marina Keker.

Prev Post

Next Post

Ostavite odgovor