Message Icon
E-mail adresa
jzudzmojkovac@t-com.me
Phone Icon
Telefon
+382 (0)50 472 246

Plan integriteta

Plan integriteta je dokument kojim su identifikovane moguće rizične oblasti i rizična radna mjesta i utvrđene vrste rizika koji mogu narušiti integritet JZU Dom zdravlja „Boško Dedejić“ Mojkovac, kako bi se pregledom i analizom mjera koje već postoje, kao i predlaganjem novih mjera koje bi te rizike trebalo da umanje ili otklone, stvorili uslovi da […]

Zakoni i podzakonska akta

Zakon o zdravstvenoj zaštiti Zakon o zdravstvenom osiguranju Zakon o pravima pacijenata Zakon o javnim nabavkama Model organizacije primarne zdravstvene zaštite Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na privremenu spriječenost za rad Pravilnik o indikacijama i načinu korišćenja medicinske rehabilitacije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju specijalizovanu medicinsku rehabilitaciju Pravilnik o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje […]

Interna akta ustanove

Plan integriteta septembar 2018. Statut JZU Dom zdravlja „Boško Dedejić“ Mojkovac Saglasnost na statut JZU Dom zdravlja ˝Boško Dedejić˝ Mojkovac Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Etički kodeks Pravilnik za sprovođenje nabavke male vrijednosti Doma zdravlja Mojkovac Pravilnik o sprovođenju hitnih nabavki Doma zdravlja Mojkovac Plan upravljanja medicinskim otpadom Plan integriteta iz 2016 […]

Interna akta – priprema

Važeća akta JZU Dom zdravlja „Boško Dedejić“ Mojkovac: Statut Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Pravilnik o zaštiti na radu Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila Pravilnik za postupanje prilikom sprovođenja postupka javne nabavke neposrednim sporazumom Etički kodeks Plan upravljanja medicinskim otpadom  

Javne nabavke

Plan javnih nabavki 2022.godine Propisi iz oblasti javnih nabavki:   Zakon o javnim nabavkama Pravilnik o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki Pravilnik o sprovođenju hitnih nabavki Doma zdravlja Mojkovac    Ugovori  Jugopetrol  

Izvještaj o kontrolama

Izvjestaj o kontroli elektronske evidencije pruženih usluga za 2021.godinu Izvjestaj o kontroli elektronske evidencije pruženih usluga za 2020.godinu Izvjestaj o kontroli elektronske evidencije pruženih usluga za 2019.godinu Izvjestaj o kontroli elektronske evidencije pruženih usluga za 2018.godinu Izvještaj o izvršenoj finansijskoj kontroli 2017.godine Izvještaj o kontroli elektronske evidencije pruženih usluga za 2017.godinu  

Predavanja povodom 31. Maja – Dana borbe protiv pušenja

Povodom 31. maja kojeg je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila za Dan borbe protiv pušenja, visoka medicinska sestra Andrijana Ljujić održala je predavanja o štetnosti pušenja u Osnovnoj školi ”Aleksa Đilas Bećo” i Srednjoj školi ”Vuksan Đukić”.

Hipokratova zakletva

  U času kada stupam među članove ljekarske profesije svečano obećavam da ću svoj život staviti u službu humanosti. Prema svojim učiteljima sačuvaću dužnu zahvalnost i poštovanje. Svoj poziv ću obavljati savjesno i dostojanstveno. Najveća briga će mi biti zdravlje mog bolesnika. Poštovaću tajne onoga ko mi se povjeri. Održavaću svim svojim silama čast i […]