Message Icon
E-mail adresa
jzudzmojkovac@t-com.me
Phone Icon
Telefon
+382 (0)50 472 246

Izvještaj o kontrolama

Izvjestaj o kontroli elektronske evidencije pruženih usluga za 2021.godinu Izvjestaj o kontroli elektronske evidencije pruženih usluga za 2020.godinu Izvjestaj o kontroli elektronske evidencije pruženih usluga za 2019.godinu Izvjestaj o kontroli elektronske evidencije pruženih usluga za 2018.godinu Izvještaj o izvršenoj finansijskoj kontroli 2017.godine Izvještaj o kontroli elektronske evidencije pruženih usluga za 2017.godinu  

Predavanja povodom 31. Maja – Dana borbe protiv pušenja

Povodom 31. maja kojeg je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila za Dan borbe protiv pušenja, visoka medicinska sestra Andrijana Ljujić održala je predavanja o štetnosti pušenja u Osnovnoj školi ”Aleksa Đilas Bećo” i Srednjoj školi ”Vuksan Đukić”.

Hipokratova zakletva

  U času kada stupam među članove ljekarske profesije svečano obećavam da ću svoj život staviti u službu humanosti. Prema svojim učiteljima sačuvaću dužnu zahvalnost i poštovanje. Svoj poziv ću obavljati savjesno i dostojanstveno. Najveća briga će mi biti zdravlje mog bolesnika. Poštovaću tajne onoga ko mi se povjeri. Održavaću svim svojim silama čast i […]

Ugovori o dopunskom radu

UGOVORI O DOPUNSKOM RADU ažurirano 30.06.2022.godine UGOVORI O DOPUNSKOM RADU ažurirano 18.05.2022.godine UGOVORI O DOPUNSKOM RADU ažurirano 26.04.2022.godine  

Linkovi

Ministarstvo zdravlja    Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore     Institut za javno zdravlje Crne Gore   Montefarm  CALIMS

Biblioteka

Na ovoj stranici možete naći zakone i podzakonska akta iz oblasti zdravstvene zaštite, interna akta ustanove i korisne brošure u vezi zdravlja i zdravih stilova života. Finansijski plan Finansijski plan za 2022.godinu Interna akta ustanove Godišnji plan donacija za 2022.godinu Izvještaj o sporovođenju plana integriteta za 2021.godinu Vodič za pristup informacijama u posjedu ZU Dom […]

Raspored radnog vremena JZU Dom Zdravlja Mojkovac

  ORGANIZACIONA JEDINICA RADNI DAN SUBOTA i NEDJELJA IZABRANI DOKTOR ZA ODRASLE I SMJENA 07,00-14,00  h II SMJENA 14,00-21,00 h JEDAN TIM ID -SUBOTOM I SMJENA 07,00-14,00 IZABRANI DOKTOR ZA DJECU I SMJENA 07,00-15,00  h NE RADI IZABRANI DOKTOR ZA ZENE 15,00-19,00 h Ponedeljak,srijeda ,petak NE RADI CENTAR ZA PLUCNE BOLESTI I TBC I SMJENA […]

Zaštitnik prava pacijenata

Pejović Nataša, dipl. pravnik Kontakt tel. 050-472-246, lokal 121; 069-494-613  Email adresa: jzudzmojkovac@t-com.me Pacijent kome je uskraćeno pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno pacijent koji nije zadovoljan pruženom zdravstvenom uslugom ili postupkom zdravstvenog ili drugog radnika zdravstvene ustanove može podnijeti prigovor.

Kontakt

ZU Dom zdravlja „Boško Dedejić“     Adresa: Trg Dragana Jovanovića br.1, 84205 Mojkovac   Direktor: Zejak dr Miloje, spec.pedijatar Telefon: +382 (0)50 472 246, 472 165 E-mail: jzudzmojkovac@t-com.me   Pomoćnik direktora: Vujisić dr Maja, spec.ginekolog Telefon: +382 (0)50 472 246, 472 165 E-mail: jzudzmojkovac@t-com.me   Sekretar za pravno kadrovske poslove i službenik za javne nabavke: […]

O nama

Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja „Boško Dedejić“ Mojkovac je referentni centar primarne zdravstvene zaštite u opštini Mojkovac koji omogućava izabranim timovima da sprovedu aktivnosti prevencije i liječenja građana.